List otwarty do Premiera

Szanowny Panie Premierze

Ostatnio znowu media nagłośniły problem z wekslami kaucyjnymi. Trzeba przerwać to błędne koło. Prawo wekslowe zostało stworzone do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej a nie dla oszustów i złodziei. Wszystkie kłopoty z wekslami biorą się z niezrozumienia prawa wekslowego a nie z jego wad. Trzeba przerwać produkcję złych weksli a wtedy nie trzeba będzie pomagać pokrzywdzonym.

  1. Należy zakazać używania w obrocie gospodarczym weksli "gołych". Weksel musi zawierać, w chwili wręczenia, oprócz podpisu wystawcy jeszcze przynajmniej nazwę wierzyciela (remitenta).
  2. Zmienić w regulaminach bankowych definicję weksla kaucyjnego z "gołego" na "właściwy". Dotyczy to także wszystkich firm leasingowych i prowadzących sprzedaż ratalną.

Trzeba w jakiś sposób uświadomić notariuszom, że:

  1. weksel jest należnością wyrażoną w walucie i jako taka jest podstawą do ustanowienia na jego podstawie hipoteki. (weksel hipoteczny).
  2. ustanowienie przewłaszczenia na zabezpieczenie wykupu weksli to, to samo co ustanowienie przewłaszczenia na podstawie umowy pożyczki.

Trzeba uświadomić Sędzim Sądów Ksiąg Wieczystych, to samo co notariuszom i że mają obowiązek, na wniosek prawnego posiadacza weksla, na grzbiecie weksla, umieścić skrócony odpis orzeczenia o ustanowieniu hipoteki lub przewłaszczenia.

Porównanie:

Gdy Kongres US ociągał się z ustanowieniem budżetu, Prezydent zaczął płacić pracownikom budżetówki wekslami. Napisał o tym tylko jeden dziennikarz.
Gdyby np. GDDKiA zaczęła płacić wekslami datowanymi (np. rocznymi) z zakazem dyskontu za gotówkę, to podwykonawcy mieli by pewność, że pieniądze trafią też do nich. Zawsze GDDKiA może wykupić weksle przed terminem jeśli uzna to właściwe.
Te małe firmy są wstanie dotować Państwo nawet przez rok, w zamian za pewność zapłaty.

Wyczerpałem już wszystkie inne środki na zwrócenie uwagi właściwym decydentom, dlatego pozwoliłem sobie na napisanie tego listu. Z góry przepraszam jeśli ten problem Pana nie zainteresuje.

Z poważaniem
Jan Bednarczyk

Kom. 602-573206