Weksle praktyka | Wystawianie weksli

 

KOMENTARZ

Jeśli musicie wystawić weksel sporadycznie i macie problem co i w którym miejscu wpisać na blankiecie, prześledźcie to na poniższych przykładach. Są to przykłady najprostszych weksli. Unikajcie wystawiania weksli kaucyjnych tylko z podpisem (gołych). To jest niepotrzebne ryzyko dla wystawcy i wierzyciela. Do weksli kaucyjnych najlepiej spisać precyzyjną umowę, w której strony określą, na jakich warunkach wierzyciel ma uzupełnić weksel. Unikniecie wtedy kłopotów w przyszłości. Bardziej szczegółowy opis poszczególnych elementów ustawowych weksli i przykład prostej umowy wekslowej (deklaracja), znajdziecie w PRZYKŁADACH WEKSLI.

JAK WYSTAWIĆ WŁAŚCIWY WEKSEL KAUCYJNY

JAK UZUPEŁNIĆ WŁAŚCIWY WEKSEL KAUCYJNY

  • Weksel kaucyjny można uzupełnić innym długopisem i innym charakterem pisma. Nie ma to wpływu na dochodzenie roszczeń z weksla. Ta niewiedza powoduje żądanie przez wierzycieli wystawiania weksli tylko z podpisem (gołych). To niepotrzebne ryzyko dla obu stron.

JAK WYSTAWIĆ WEKSEL WŁASNY

JAK WYSTAWIĆ WEKSEL TRASOWANY