Sposób niszczenia zatorów płatniczych w rolnictwie

Ostatnio media nagłośniły problem z zatorami płatniczymi. Najbardziej negatywne skutki mają one w rolnictwie, ze względu na roczny cykl produkcji oraz brak środków płatniczych w obrocie. Można temu zapobiec poprzez zapłatę wekslami.

Sejm uchwalił ustawę, która ma ograniczyć zatory płatnicze. Zabrakło w niej propozycji rozwiązania zatorów płatniczych za pomocą weksli. Ma to szczególne zastosowanie w rolnictwie, ze względu na specyfikę tej branży. Terminy prac w rolnictwie dyktuje głównie pogoda, a nie tylko brak pieniędzy na paliwo, nasiona czy nawozy. Rozwiązaniem jest zapłata wekslami. To też pieniądz, tyle, że nie gotówka. Te kwestie były już rozwiązane setki lat temu, nie trzeba tworzyć nowego prawa, ono już jest i obowiązuje. Wyróżniamy poniższe warianty sytuacji płatniczych:

  1. Bez zmiany dla płacącego (dłużnika - wystawcy weksla), i bez zmiany dla rolnika (wierzyciela - remitent). Po wręczeniu weksla dłużnik księguje zapłatę, rozlicza VAT, ale musi wykupić weksel w czasie, w jakim miał zamiar zapłacić. Rolnik czeka do wykupu weksla.
  2. Bez zmiany dla płacącego (dłużnika - wystawcy weksla), ze zmianą dla rolnika. Rolnik sprzedaje weksel bankowi. Następuje dyskonto weksla. Rolnik otrzymuje gotówkę od ręki.
  3. Bez zmiany dla płacącego (dłużnika - wystawcy weksla), ze zmianą dla rolnika. Rolnik płaci otrzymanym wekslem, indosem, dostawcy np. paliwa, a ten indosem rafinerii. Powstaje ciąg wekslowy. Tu ujawnia się jedyna wada weksli. Nie da się ich rozmienić na drobne. Już przy wystawianiu, zamiast jednego trzeba wystawiać pakiet weksli.

Emisja weksli niszczy zatory płatnicze nie powodując inflacji. W przeciwieństwie do drukowania gotówki, zwłaszcza bez uzyskania w zamian produkcji lub usług. Płatność wekslami nie rozwiąże całkowicie problemu, ale może go znacznie poprawić. Należy przyjmować tylko weksle wystawione przez wiarygodne i wypłacalne firmy. Obracać nimi natomiast mogą wszyscy.

Jan Bednarczyk
jan@weksel.pl
tel. 602 573 206