Oferta | Doradztwo, opinie

W razie problemów z wekslami zaczynanie samemu od studiowania Prawa Wekslowego jest dlugotrwałe, ryzykowne, nudne, zbyt teoretyczne i nie daje rozwiązania Waszego konkretnego przypadku. Najwygodniej i najszybciej jest uczyć się na rzeczywistych przykładach od praktyków.

Wykonuję:

 • Ekspertyzy weksli dla osób prywatnych i przedsiębiorstw
 • Opinie prawne i konsultacje do obrotu wekslowego
 • Doradztwo finansowe z zakresu stosowania weksli w gospodarce

Oferuję usługi doradcze przy rozwiązywaniu problemów, na przykład takich jak poniższe:

 • Jak zabezpieczyć swoje należności prawidłowo i skutecznie pobierając weksel kaucyjny? (na pewno goły weksel z podpisem to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie)
 • Jak pozyskać gotówkę przez emisję i sprzedaż waszych weksli?
 • Jak kupić towar gdy brakuje gotówki?
 • Jak dochodzić roszczeń z niewykupionego weksla?
 • Jak prawidłowo uruchomić weksel kaucyjny aby skutecznie dojść swego a nie zniszczyć go?
 • Jak sprzedać towar gdy Wasz kontrahent nie posiada przejściowo gotówki, a Was nie stać na kredytowanie go odroczonymi płatnościami?
 • Jak kupić i sprzedać towar przed sezonem, bez posiadania gotówki, a płacić za niego dopiero w sezonie lub po? (dotyczy to głównie producentów i hurtowni)
 • Jak uzyskać kredyt w okresach, gdy przejściowo utraciliście zdolność zaciągania kredytów i żaden bank nie chce z Wami rozmawiać?
 • Jak przygotować Waszych kontrahentów do wspólnego działania, bo bez nich nic nie zrobicie?
 • Jak skompensować wzajemne należności?
 • Jak umożliwić spłatę zobowiązań dłużnikowi który ma z tym problemy?
 • Jak kupować i sprzedawać zobowiązania firm bez łamańca prawnego z umowami cesji?
 • Jak pomóc innym poręczając weksle bez ryzyka, tylko do granic własnych możliwości, a przede wszystkim zdrowego rozsądku, pamiętając że poręczenie jest wieczyste i nieodwołalne?
 • Negocjacje z bankami w zakresie udzielenia kredytu dyskontowego i akceptacyjnego.
 • Jak zaksięgować prawidłowo weksle?

Zakres doradztwa każdorazowo do uzgodnienia. Jeśli uznacie że warto pogłębić wiedzę na temat weksli, możecie zamówić szkolenie, u siebie lub w jednej z firm szkolących. Plan wykładu znajdziecie pod klawiszem SZKOLENIA, WYKŁADY

Więcej informacji na temat doradztwa i opinii - telefonicznie lub e-mailem - KONTAKT